Alruna staat voor ‘Maatwerk in begeleiding’.

Dit wordt uitgewerkt door het aan cliënten leveren van maatwerk gericht op de volgende kernwaarden:

 • Begeleiding van cliënten gericht op zelfredzaamheid.
 • Individueel maatwerk.
 • Afgestemd op de specifieke situatie van de cliënt en een begeleidingsplan.
 • Verbeteren of stabiliseren van het psychisch functioneren.
 • Betrekken en afstemmen van verwanten en mantelzorgers.
 • Participatie van cliënten in de samenleving.

 

Alruna voert deze werkzaamheden uit op basis van:

 • Gekwalificeerde zorgprofessionals.
 • De inzet van vrijwilligers en maatjes.
 • Samenwerking met partners voor specialistische hulp, onderlinge uitwisseling en deskundigheidsontwikkeling.
 • Gedegen kwaliteitssysteem (ISO 2015 en Gedragscode Beschermd Wonen).
 • Een platte organisatie, korte lijnen, weinig overhead.
 • Het bieden van Zorg in Natura waar mogelijk. Wanneer een cliënt een PGB heeft stelt Alruna als voorwaarde dat er een onafhankelijk bewindvoerder is.

 

Werkgebied

Alruna werkt in de regio Twente.

Bestuur en toezicht

Alruna heeft een directie die tevens als ‘bestuur’ van de organisatie optreedt. De directie wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht van Alruna. Alruna past de Governancecode Zorg toe.