Nederland is in cultureel en etnisch opzicht de afgelopen decennia veranderd. De culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving is een gegeven. Het geheel aan culturele, etnische, talige, sociaaleconomische en andere verschillen heeft invloed op de toegankelijkheid, de inrichting en het gebruik van verschillende voorzieningen. Zorg-/hulpverleners krijgen toenemend te maken met cliënten met een divers achtergrond. Zowel de organisaties als de individuele zorg-/hulpverleners worden voor interessante thema’s geplaatst. Zeker als er sprake is van stereotyperingen, misinterpretaties, verkeerde aannames of andere valkuilen die kunnen optreden in relatie tot cliënten met een divers achtergrond. De meeste zorg-/hulpverleners in Nederlands zijn getraind gedurende de opleiding die de Nederlands-westerse cultuur ademt. Die vorming is in de huidige diverse samenleving ontoereikend om zonder meer passende hulp te kunnen bieden aan mensen met een andere achtergrond en migratiegeschiedenis. Zij hebben vaak een andere taal, opvoeding, manieren van contact maken en onderhouden, andere man-vrouw en ander ouder-kind verhoudingen, andere ziekte beleving en ziektepresentatie.