Nederland is in cultureel en etnisch opzicht de afgelopen decennia veranderd. De culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving is een gegeven. Het geheel aan culturele, etnische, talige, sociaaleconomische en andere verschillen heeft invloed op de toegankelijkheid, de inrichting en het gebruik van verschillende voorzieningen. Zorg- en hulpverleners krijgen steeds meer te maken met cliënten met verschillende achtergronden. Dat stelt nieuwe eisen aan hun competenties en vaardigheden. Dillemma’s kunnen ontstaan door onder meer stereotyperingen, misinterpretaties, verkeerde aannames of andere valkuilen die optreden in relatie tot cliënten met een andere achtergrond.

De meeste zorg- en hulpverleners zijn in een Nederlands/ westerse cultuur  getraind. In een samenleving met cliënten met verschillende achtergronden en historie is het belangrijk cultuursensitieve hulp te kunnen bieden. Omgaan met mensen die bijvoorbeeld een andere moedertaal hebben, kinderen op een traditionele manier opvoeden, anders contact maken en onderhouden, waar taboes spelen en een andere ziektebeleving bestaat zijn een nieuwe uitdaging voor professionals.

Diverza biedt steun om meer inzicht te krijgen, intercultureel te communiceren en cultuursensitieve competenties te ontwikkelen.

Diverza richt zich op:

Professionals die werkzaam zijn binnen de domeinen; zorg, welzijn, wmo, jeugdzorg en onderwijs.