Diverza biedt workshops en trainingen. Workshops zijn doorgaans 2 á 2,5 uur. Trainingen omvatten meerdere bijeenkomsten.

Trainingen

 • Interculturele communicatie
 • Interculturele hulp-/zorgverlening
 • Cultuursensitief werken
 • Cultuur sensitieve competenties

Workshops

 • Interculturele communicatie/ normen en waarden
 • Cultuursensitieve opvoedingsondersteuning
 • Diversiteit en burgerschap (spanningen/ polarisatie/ expremisme/ radicalisering)
 • Cultuursensitieve communicatie
 • Interculturele dementiezorg
 • Intercultureel beschermd/ begeleid wonen
 • Migranten en vrijwilligerswerk
 • Signalering/ voorkomen fraude en oneigenlijk gebruik zorgmiddelen

Casus ondersteuning

Gespecialiseerde consulenten van Diverza bieden ondersteuning bij complexe interculturele casussen. Ondersteuning vindt plaats op afspraak.

Documentatiecentrum

Gebruik van het documentatiecentrum is kostenloos en kan plaatsvinden op afspraak.

Belangstelling?

Neem contact op met Ali Bingöl via diverza@alruna.nl of 06-53461023