Trainingen:

 1. Interculturele communicatie
 2. Interculturele hulp-/zorgverlening
 3. Cultuursensitief werken
 4. Cultuur sensitieve competenties

Workshops:

 1. Interculturele communicatie / normen en waarden
 2. Cultuursensitief opvoedingsondersteuning
 3. Diversiteit en burgerschap (spanningen/polarisatie/expremisme/radicalisering)
 4. Cultuursensitieve communicatie
 5. Interculturele dementiezorg
 6. Intercultureel beschermd/begeleid wonen
 7. Migranten en vrijwilligerswerk
 8. Signalering/voorkomen fraude en oneigenlijk gebruik zorgmiddelen

Casus ondersteuning:

Dit kan binnen verschillende domeinen zoals; zorgverlening, welzijnswerk, onderwijs, justitie, burgerschap enz

Documentatiecentrum:

Boeken, rapporten, onderzoeksverslagen,