Goede zorg- en hulpverlening vereist specifieke, cultuursensitieve vaardigheden van professionals. Cultuursensitieve competenties helpen te zien en te horen wat de client aan culturele waarden, gedragingen en opvattingen heeft. Dat versterkt de kwaliteit van de zorgverlening en ondersteuning. Door interculturele competenties aan de bestaande professionele deskundigheid te verbinden, is een kwalitatief betere zorg mogelijk. Meer cliëntgericht met meer ook voor achtergronden zoals sekse, gender, religie, leeftijd en aard van de beperkingen.

Alruna heeft als zorgaanbieder afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kwaliteit en maatwerk. Het team van Alruna is getraind in intercultureel en cultuursensitief werken. In de loop van jaren hebben we kennis en expertise opgebouwd. Deze opgebouwde expertise hebben we ondergebracht bij Diverza. Diverza wil deze kennis en expertise graag delen met andere zorg- en hulpverlenings- professionals in Twente.

Hiervoor hebben we een aantal trainingen en workshops ontwikkeld. Daarnaast kunnen de experts van Diverza op afroep ingezet worden bij diverse interculturele casussen. Alruna heeft ook een uitgebreid documentatiecentrum opgezet. Zowel organisaties, individuele zorg- en hulpverleners en studenten kunnen hiervan gebruik maken.