Goede zorg-/hulpverlening vereist specifieke, cultuur sensitieve vaardigheden van de zorg-/hulpverleners. Cultuur sensitieve competenties helpen te zien en te horen wat de client aan culturele waarden, gedragingen en opvattingen heeft. Dat versterkt de kwaliteit van de zorgverlening en ondersteuning.Door interculturele competenties aan basale professionele beroepshouding te verbinden, versterken professionals vanzelf hun oog voor diversiteit. En daarmee de sensitiviteit om clientgerichte kwaliteit van zorg en ondersteuning te leveren ongeacht culturele opvattingen, sekse, gender, religie, leeftijd en aard van de beperkingen.

In onze contacten met diverse zorgorganisaties, hulpverlenende instanties, lagere overheden en onderwijsinstellingen in Twente is gebleken dat professionals nergens terecht kunnen met hun vragen omtrent diversiteit en zorg-/hulpverlening. Door het wegbezuinigen van enkele regionale instellingen is ook veel expertise verloren gegaan en veel professionals in de zorg-/hulpverlening zijn aan hun lot overgelaten. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal grotere organisaties in regio Twente zelf interculturele afdelingen zijn gaan oprichten. Aan de andere kant zagen we veel interculturele zorgaanbieders in korte tijd op de markt te verschijnen, met alle gevolgen van dien. De beschikbare kennis en expertise werd ingezet als concurrentie middel en veel malafide aanbieders hebben dit gegeven misbruikt om er zelf beter van te worden. Hierdoor kreeg de gehele sector te maken met negatieve beeldvorming.

Alruna heeft als een kleinschalige aanbieder afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kwaliteit en maatwerk. Het team van Alruna is getraind in intercultureel en cultuursensitief werken. In de loop van jaren hebben we kennis en expertise opgebouwd. Deze opgebouwde expertise hebben we ondergebracht bij DIVERZA. Diverza wil graag deze kennis en expertise delen met andere zorg-/hulp professionals in Twentse zorglandschap.

Hiervoor hebben we een aantal trainingen en workshops ontwikkeld. Daarnaast kunnen de experts van Diverza op afroep ingezet worden bij diverse interculturele casussen. Alruna heeft ook een uitgebreide documentatiecentrum met veel boeken, rapporten en onderzoeksverslagen opgezet. Zowel organisaties, individuele zorg-/hulpverleners als studenten kunnen hiervan gebruik maken.