Doelgroepen

Professionals werkzaam binnen de domeinen; zorg, welzijn, wmo en onderwijs. Denk hierbij aan zorgverleners, wmo consulenten/regisseurs, beleidsambtenaren, verwijzers, wijkteam medewerkers, zorg managers, onderwijs instellingen enz…

 

Kernactiviteit

Het bieden van trainingen, workshops, casusondersteuning en documentatiecentrum op het gebied van diversiteit en zorg-/hulpverlening.