Werkwijze

  1. Contact opnemen via mail of telefoon
  2. Voorbespreking waarin de behoefte, wensen en eventuele leerdoelen in kaart worden gebracht
  3. Een maatwerk offerte samenstellen
  4. Afspraken maken over data, locatie, tijden enz..
  5. Uitvoering opdracht
  6. Evaluatie met de opdrachtgever

Gebruik documentatiecentrum is geheel kosteloos. Graag maken we hiervoor een afspraak.

Trainingen zijn over het algemeen 4 of 6 keer van 2 uur (in overleg met de opdrachtgever kunnen we hiervan afwijken). Workshops zijn één keer van 2 uur.

Diverza probeert zoveel mogelijk kostendekkend te werken en is niet uit op winst maken.