Interculturele zorg- en hulpverlening bij Alruna

Intercultureel versus diversiteit

Diversiteit betekent verscheidenheid. Diversiteit tussen mensen kan zich uiten in een verschillende nationaliteit, geaardheid, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging, en (culturele) afkomst. Interculturele zorg is dus een onderdeel van diversiteit in de zorg.

Diversiteit

Diversiteit speelt mee in elke begeleidings- en behandelingssituatie, om welke groep of persoon het ook gaat. Elk mens neemt de wereld waar vanuit zijn eigen referentiekader. Dat referentiekader wordt gevormd door wie we zijn, door hoe we zijn geworden tot wat we zijn, door hoe onze omgeving is, door wat we vanuit onze achtergrond hebben meegekregen. Dit geldt ook voor een professioneel hulpverlener. Om goede hulp te kunnen bieden aan mensen is het van belang om competenties te hebben op het gebied van interculturele hulpverlening. Hiervoor heeft Stichting Alruna het team DiverZA (Diversiteit Zorg Alruna) opgericht.

DiverZa

Doelstelling

DiverZa heeft als doel om de cultuursensitiviteit van hulpverleners in de zorg te vergroten.

Aanbod

Behalve dat DiverZa ervoor zorg draagt dat de interculturele hulpverlening binnen Alruna optimaal verloopt, hebben we ook een aanbod voor externe partners.

  • Presentaties en/ of workshops

Wij kunnen binnen uw organisatie presentaties en/ of workshops verzorgen op het gebied van interculturele competenties, interculturele communicatie en interculturele hulpverlening.

  • Literatuur

In ons hoofdkantoor in Hengelo is er een database met boeken en onderzoeksrapporten. Deze is ter inzage.

  • Casusbehandeling

Verder kunt u bij ons terecht wanneer er binnen uw organisatie een hulpvraag is op het gebied van interculturele hulpverlening. Wij nemen uw vraag in behandeling en komen met passend advies.