Ondersteuning bij zelfstandig leven

De cliënten die deze zorg ontvangen hebben een WMO indicatie vanuit de gemeente of een WLZ indicatie van het Zorgkantoor.

Bij een WMO indicatie ben je in staat om zelfstandig te wonen, maar je hebt begeleiding nodig op bepaalde leefgebieden. Je hebt bijvoorbeeld hulp nodig bij je administratie of bij het vinden van een juiste dagbesteding. Binnen de begeleiding kijken wij vooral naar wat jouw doelen zijn en wat jij nodig hebt.

Bij een WLZ indicatie (Wet Langdurige Zorg) heb je intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Alruna biedt begleiding in de thuissituatie.

Samen met de begeleider maak je afspraken over de gesprekken die plaatsvinden.