Ondersteuning bij zelfstandig leven

De cliënten die deze zorg ontvangen hebben een WMO indicatie vanuit de gemeente of een WLZ indicatie van het Zorgkantoor.

Bij een WMO indicatie ben je in staat om zelfstandig te wonen, maar je hebt begeleiding nodig op bepaalde leefgebieden. Je hebt bijvoorbeeld hulp nodig bij je administratie of bij het vinden van een juiste dagbesteding. Binnen de begeleiding kijken wij vooral naar wat jouw doelen zijn en wat jij nodig hebt.

Bij een WLZ indicatie (Wet Langdurige Zorg) heb je intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Alruna biedt begleiding in de thuissituatie.

Samen met de begeleider maak je afspraken over de gesprekken die plaatsvinden.

Begeleiding jeugd

Jongeren met een jeugdzorg indicatie kunnen bij Alruna terecht om zelfstandig en zelfredzaam te worden op het gebied van wonen, omgaan met geld, met instanties, sociale contacten opbouwen of dagbesteding. Je wordt er op voorbereid om zelfstandig te wonen en je eigen leven te gaan leiden. Alruna werkt intercultureel.

De ondersteuning is gericht op jongeren met lichte vormen van gedrags-, ontwikkelings- of psychische problematiek. Waar nodig is er contact met opvoeders voor advies en ondersteuning.

Wanneer nodig kunnen jongeren tijdelijke semi zelfstandig in één van de Alruna woningen verblijven. Hierbij is sprake van betaalde professionele hulp. Het gaat om vervanging van de thuissituatie in een professionele 24 uur-setting. Er is iemand aanwezig op de momenten dat de persoon dit nodig heeft en op de momenten dat er wordt gealarmeerd.

Alle medewerkers van Alruna zijn getraind in cultuursensitief werken en hiermee beschikken we over extra competenties die goed van pas komen bij de begeleiding van cliënten die divers zijn op het gebied van cultuur, religie, gender, seksuele voorkeur en etniciteit