Over ons

Alruna is een Stichting die (jong) volwassenen met psychisch, psychosociale en/of LVB problematiek helpt en begeleidt naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Wij bieden maatwerk in begeleiding. Samen met de cliënt gaan we kijken welke hulp er nodig is en hoe we dit in de praktijk brengen. De cliënt heeft zelf invloed op zijn of haar begeleidingsplan. De intensiviteit van de begeleiding kan dan ook per cliënt en per fase verschillen.

Bij Alruna werken we vanuit de oplossing- en vraaggerichte methode. Dit houdt in dat we uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt en ze te betrekken bij zijn/haar zorgproces. Succeservaringen zijn hierbij het uitgangspunt.

Het zorgtraject is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid, participatie en verbeteren of stabiliseren van het psychisch functioneren. Samen met de cliënt en onze gedragswetenschapper wordt er een begeleidingsplan opgesteld. De leefgebieden (conform het 8 fasen model van Movisie) die daarbij aan bod komen zijn:

  • huisvesting
  • financiën
  • sociaal functioneren
  • psychisch functioneren
  • interculturele hulpverlening
  • lichamelijk functioneren
  • praktisch functioneren
  • dagbesteding

 

Behalve het begeleiden van onze cliënten proberen wij ook samen met hun te kijken naar een passende behandeling indien dit noodzakelijk is. Alruna heeft goede contacten met diverse hulpverlenende instanties.

Stichting Alruna heeft een extra inzet op interculturele hulpverlening, waarbij medewerkers met verschillende culturele achtergronden werkzaam zijn.

We bieden Wonen en zorg, Ondersteuning Zelfstandig Leven en dagbesteding.