Woningen

Alruna heeft woonmogelijkheden voor groepswonen en voor zelfstandig wonende cliënten.

Groepswonen is voor sommige cliënten wenselijk om in een soort familieverband te leven en een alledaags ritme op te bouwen. Binnen de groep wordt gekookt, zijn er ontmoetingsmomenten met andere cliënten en is er een gemakkelijke toegang tot de aanwezige begeleiders. Veel cliënten stromen na het groepswonen door naar een zelfstandige woonsituatie.

Veel Beschermd Wonen cliënten willen zelfstandig gaan wonen, maar kunnen zelf (nog) geen woning huren. Alruna heeft voor een aantal van deze cliënten een woning beschikbaar.

Daarnaast biedt Alruna ambulante hulp aan thuiswonende cliënten.

 

Woonkosten, leefgelden en eigen bijdrage

De eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van de inkomens- situatie van de cliënt en de vaste lasten van wonen, zorg en verblijf.

  • Cliënten met een GGZ-C indicatie betalen zelf hun woonkosten en leefgelden. Wanneer er onvoldoende inkomsten zijn kan indicatiesteller Cimot tijdelijk vergoedinge voor deze kosten toekennen.
  • WMO en WLZ cliënten die in een individuele of groepswoning van Alruna wonen betalen zelf woon- en leefkosten.
  • Voor cliënten met een WLZ indicatie wordt de eigen bijdrage door CAK vastgesteld.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuner

SCOT (Cliëntondersteuning Twente) biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (WlZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. SCOT biedt maatwerk, is onafhankelijk van instanties of overheid. SCOT is kostloos wanneer u een WLZ indicatie heeft. In andere gevallen kan vaak een afspraak met de gemeente worden gemaakt over de kosten.