Zorg aanvragen

Zorg kan aangevraagd worden bij het Cimot (Beschermd Wonen), de woongemeente WMO (Ondersteuning Zelfstandig Leven en Ondersteuning Maatschappelijke Deelname) en bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (Menzis, Wet Langdurige Zorg).

Alruna kan je ook helpen bij het aanvragen van de juiste (her) indicatie.

Waar de zorg aangevraagd dient te worden is afhankelijk van de situatie, problematiek en hulpvragen van de cliënt. Mocht je hier vragen over hebben neem dan gerust contact met ons op.